Jaarstukken 2018

Bijlage I Samenvattende tabellen resultaat 2018 per programma

Totaaloverzicht baten en lasten 2018 per programma (incl. verrekeningen met reserves)

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

6.164

6.228

6.503

104%

275

02 Openbare orde en Veiligheid

27

78

108

137%

29

03 Participatie & werkgelegenheid

48.165

52.050

50.427

97%

-1.623

04 Zorg en Welzijn

6.591

8.385

8.910

106%

525

05 Onderwijs en Jeugd

4.829

5.104

5.090

100%

-14

06 Economie en Toerisme

6.408

4.138

5.934

143%

1.795

07 Sport- en Cultuurbevordering

3.831

3.170

3.168

100%

-2

08 Ontwikkeling Centrumstad

10.881

19.108

18.519

97%

-589

09 Verkeer en Bereikbaarheid

7.137

37.816

37.453

99%

-364

10 Wonen en Leefomgeving

18.094

19.728

11.274

57%

-8.454

11 Beheer openbare ruimte

22.870

23.852

22.417

94%

-1.435

12 Algemene middelen

306.999

339.391

336.058

99%

-3.333

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

10.209

10.411

11.287

108%

876

02 Openbare orde en Veiligheid

9.015

9.430

9.348

99%

-81

03 Participatie & werkgelegenheid

80.209

85.678

79.261

93%

-6.417

04 Zorg en Welzijn

130.663

137.501

135.300

98%

-2.201

05 Onderwijs en Jeugd

16.061

15.736

15.607

99%

-129

06 Economie en Toerisme

10.772

8.490

9.322

110%

831

07 Sport- en Cultuurbevordering

9.343

8.643

9.948

115%

1.306

08 Ontwikkeling Centrumstad

22.586

30.749

30.213

98%

-536

09 Verkeer en Bereikbaarheid

6.435

37.321

37.349

100%

29

10 Wonen en Leefomgeving

24.429

28.002

16.857

60%

-11.144

11 Beheer openbare ruimte

39.469

39.845

37.812

95%

-2.034

12 Algemene middelen

82.805

107.243

111.499

104%

4.256

Gerealiseerd resultaat

2.057

2.057

Totaaloverzicht baten en lasten 2018 per programma (excl. verrekeningen met reserves)

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

6.164

6.228

6.503

104%

275

02 Openbare orde en Veiligheid

27

78

108

137%

29

03 Participatie & werkgelegenheid

47.620

50.859

49.872

98%

-986

04 Zorg en Welzijn

6.521

8.234

8.780

107%

546

05 Onderwijs en Jeugd

4.732

5.008

4.994

100%

-14

06 Economie en Toerisme

6.386

4.092

5.802

142%

1.711

07 Sport- en Cultuurbevordering

3.831

3.170

3.168

100%

-2

08 Ontwikkeling Centrumstad

10.881

8.277

7.824

95%

-453

09 Verkeer en Bereikbaarheid

6.937

37.490

37.224

99%

-265

10 Wonen en Leefomgeving

15.717

17.015

9.787

58%

-7.227

11 Beheer openbare ruimte

21.547

22.198

21.404

96%

-794

12 Algemene middelen

260.090

289.413

295.131

102%

5.718

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

10.209

10.411

11.076

106%

665

02 Openbare orde en Veiligheid

9.015

9.430

9.348

99%

-81

03 Participatie & werkgelegenheid

80.209

85.543

79.021

92%

-6.522

04 Zorg en Welzijn

130.663

137.501

135.300

98%

-2.201

05 Onderwijs en Jeugd

16.061

15.736

15.607

99%

-129

06 Economie en Toerisme

9.772

7.136

7.271

102%

135

07 Sport- en Cultuurbevordering

9.343

8.643

9.948

115%

1.306

08 Ontwikkeling Centrumstad

20.444

28.608

28.071

98%

-536

09 Verkeer en Bereikbaarheid

6.435

28.084

28.038

100%

-45

10 Wonen en Leefomgeving

22.353

25.652

14.586

57%

-11.066

11 Beheer openbare ruimte

39.469

39.845

37.812

95%

-2.034

12 Algemene middelen

42.383

45.177

47.783

106%

2.606

Totaal saldo baten en lasten

-5.903

10.296

26.735

16.439

Totaaloverzicht baten en lasten 2018 per programma (verrekeningen met reserves)

bedragen x €1.000

Programma

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

03 Participatie & werkgelegenheid

545

1.191

555

47%

-636

04 Zorg en Welzijn

70

150

129

86%

-21

05 Onderwijs en Jeugd

96

96

96

100%

06 Economie en Toerisme

22

47

131

282%

85

07 Sport- en Cultuurbevordering

08 Ontwikkeling Centrumstad

10.831

10.696

99%

-136

09 Verkeer en Bereikbaarheid

200

327

229

70%

-98

10 Wonen en Leefomgeving

2.377

2.713

1.487

55%

-1.227

11 Beheer openbare ruimte

1.323

1.654

1.013

61%

-641

12 Algemene middelen

46.910

49.978

40.927

82%

-9.051

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

211

211

03 Participatie & werkgelegenheid

135

240

178%

105

04 Zorg en Welzijn

05 Onderwijs en Jeugd

06 Economie en Toerisme

1.000

1.354

2.050

151%

697

07 Sport- en Cultuurbevordering

08 Ontwikkeling Centrumstad

2.142

2.142

2.142

100%

09 Verkeer en Bereikbaarheid

9.237

9.311

101%

74

10 Wonen en Leefomgeving

2.076

2.350

2.271

97%

-78

11 Beheer openbare ruimte

12 Algemene middelen

40.422

62.066

63.716

103%

1.650

Totaal saldo baten en lasten

5.903

-10.296

-24.678

-14.383

Gerealiseerd resultaat

2.057

2.057

ga terug