Jaarstukken 2018

Planmatig onderhoud

In de begroting 2018 hadden we rekening gehouden dat we voor  € 18 miljoen aan uitgaven planmatig onderhoud zouden doen. Echter is er maar voor € 7 miljoen aan uitgaven planmatig onderhoud gerealiseerd (zie bijlage II). De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door achterstand in de uitvoering van:

  • het planmatig onderhoud GRP + ( € 6,3 miljoen)
  • planmatig onderhoud Wegen (€ 2,6 miljoen).
ga terug