Jaarstukken 2018

Programma 3 Participatie en Werkgelegenheid

Inleiding

Het programma Participatie en Werkgelegenheid is één van de programma's waarin de drie decentralisatieopgaven in het sociale domein zijn geland. Dit programma richt zich op (maatschappelijke) participatie en de uitvoering van de Participatiewet. Hierbij streven we naar een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt die plaats biedt voor iedereen: jongeren en ouderen en voor mensen met en zonder beperking. Participatie via arbeid levert een krachtige bijdrage aan sociale, economische en financiële zelfstandigheid, versterkt het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan de sociale cohesie en de economie.
De Participatiewet biedt tevens een financieel vangnet voor mensen die geen of onvoldoende middelen van bestaan hebben. Daarnaast is er gemeentelijk armoedebeleid, het sluitstuk van het financieel vangnet.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 85.678
Realisatie € 79.261
Afwijking € 6.417
ga terug