Jaarstukken 2018

Programma 5 Onderwijs en Jeugd

Inleiding

In het programma Onderwijs en Jeugd beschrijven wij de relatie tussen de gemeente en de jeugdige inwoners van Venlo. Het algemeen vormend onderwijs en het toezicht op het volgen van onderwijs behoren tot dit programma.
Aan het beroeps- en hoger onderwijs besteden we aandacht in programma 6 Economie en Toerisme. Op de jeugdige inwoners waarbij een accent ligt op ‘zorg en ondersteuningsvragen’ gaan wij in bij programma 4 Zorg en Welzijn.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 15.736
Realisatie € 15.607
Afwijking € 129
ga terug