Jaarstukken 2018

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het bieden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.
In de begroting 2018-2022 hebben wij, middels een verwijzing naar de productenraming, aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2018 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambitie. In dit hoofdstuk kijken we terug op 2018, door in te gaan op de resultaten die wij in dat jaar hebben bereikt en de inspanningen die we daarvoor hebben geleverd.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 28.002
Realisatie € 16.857
Afwijking € 11.144
ga terug