Jaarstukken 2018

Programma 1 Bestuur en Publieke Dienstverlening

Inleiding

In de begroting 2018-2022 hebben wij, door een verwijzing naar de productenraming, aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2018 zouden leveren ter bevordering van excellent bestuur en dienstverlening.

Voor het bestuur zijn de ambities uit coalitieprogramma leidend  in het uitvoeren van de taken en het besluitvormingsproces. Het bestuur is  verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de burgers in Venlo en heeft daarnaast als bestuur van de  centrumgemeente een bijzondere verantwoordelijkheid voor de regionale ontwikkelingen.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 10.411
Realisatie € 11.287
Afwijking € -876
ga terug