Jaarstukken 2018

Bijlage XI Conversietabel taakvelden - programma's

bedragen x € 1.000

Taakveld

Raadsprogramma

Baten

Lasten

Totaal

Bestuur & Publieke dienstverlening

2.632

6.508

-3.876

Algemene Middelen

40.927

63.716

-22.789

Beheer openbare ruimte

1.013

1.013

Bestuur & Publieke dienstverlening

211

-211

Economie en Toerisme

131

2.050

-1.919

Onderwijs en Jeugd

96

96

Ontwikkeling Centrumstad

10.696

2.142

8.554

Participatie & werkgelegenheid

555

240

315

Verkeer en Bereikbaarheid

229

9.311

-9.082

Wonen en Leefomgeving

1.487

2.271

-785

Zorg en Welzijn

129

129

Bestuur & Publieke dienstverlening

3.520

3.289

231

Wonen en Leefomgeving

196

-196

Algemene Middelen

4.339

41.321

-36.982

Algemene Middelen

4.484

1.880

2.604

Algemene Middelen

17.390

620

16.770

Algemene Middelen

18.440

518

17.922

Verkeer en Bereikbaarheid

3.496

3.496

Algemene Middelen

757

18

739

Ontwikkeling Centrumstad

200

208

-8

Algemene Middelen

247.647

247.647

Algemene Middelen

488

2.921

-2.433

Openbare orde en Veiligheid

22

7.034

-7.012

Ontwikkeling Centrumstad

200

200

Openbare orde en Veiligheid

86

2.314

-2.229

Wonen en Leefomgeving

292

1.225

-933

Beheer openbare ruimte

526

14.864

-14.337

Verkeer en Bereikbaarheid

163

766

-603

Verkeer en Bereikbaarheid

33.222

27.067

6.156

Verkeer en Bereikbaarheid

321

183

138

Economie en Toerisme

496

1.195

-699

Ontwikkeling Centrumstad

4

267

-264

Verkeer en Bereikbaarheid

23

23

Economie en Toerisme

4.859

4.225

633

Economie en Toerisme

432

1.026

-594

Ontwikkeling Centrumstad

237

116

121

Algemene Middelen

1.587

24

1.563

Economie en Toerisme

8

546

-538

Ontwikkeling Centrumstad

263

-263

Onderwijs en Jeugd

153

8.985

-8.831

Onderwijs en Jeugd

4.841

6.622

-1.781

Participatie & werkgelegenheid

744

776

-32

Sport- en Cultuurbevordering

281

1.479

-1.198

Sport- en Cultuurbevordering

2.863

7.379

-4.516

Ontwikkeling Centrumstad

276

6.422

-6.145

Sport- en Cultuurbevordering

25

1.090

-1.066

Bestuur & Publieke dienstverlening

22

830

-808

Ontwikkeling Centrumstad

169

880

-710

Wonen en Leefomgeving

71

456

-385

Ontwikkeling Centrumstad

1.834

-1.834

Beheer openbare ruimte

140

5.817

-5.678

Bestuur & Publieke dienstverlening

330

414

-84

Economie en Toerisme

8

279

-271

Wonen en Leefomgeving

458

978

-520

Zorg en Welzijn

692

17.857

-17.165

Zorg en Welzijn

7

3.564

-3.557

Participatie & werkgelegenheid

48.448

55.259

-6.811

Participatie & werkgelegenheid

-62

16.756

-16.818

Zorg en Welzijn

79

1.257

-1.178

Participatie & werkgelegenheid

743

5.442

-4.699

Zorg en Welzijn

71

2.035

-1.963

Participatie & werkgelegenheid

789

-789

Zorg en Welzijn

2.074

19.443

-17.370

Zorg en Welzijn

53

24.916

-24.862

Zorg en Welzijn

3.105

53.304

-50.199

Zorg en Welzijn

2.058

6.310

-4.252

Zorg en Welzijn

640

6.614

-5.974

Beheer openbare ruimte

8.974

6.730

2.245

Beheer openbare ruimte

9.706

8.415

1.290

Wonen en Leefomgeving

167

1.183

-1.016

Beheer openbare ruimte

401

474

-74

Bestuur & Publieke dienstverlening

36

-36

Ontwikkeling Centrumstad

1.502

1.651

-149

Wonen en Leefomgeving

2

1.760

-1.758

Ontwikkeling Centrumstad

5.195

15.890

-10.696

Wonen en Leefomgeving

4.484

3.794

690

Algemene Middelen

483

-483

Beheer openbare ruimte

1.657

1.511

146

Ontwikkeling Centrumstad

40

540

-500

Wonen en Leefomgeving

4.314

4.995

-681

Eindtotaal

505.861

503.804

2.057

ga terug