Jaarstukken 2018

Programma 7 Sport- en Cultuurbevordering

Inleiding

In programma 7 Sport- en Cultuurbevordering beschrijven wij de relatie tussen de gemeente en de sportieve en culturele ontplooiing van onze inwoners. Hierbij zien wij sport en cultuur als belangrijke middelen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 8.643
Realisatie € 9.948
Afwijking € -1.306
ga terug