Jaarstukken 2018

Programma 9 Verkeer en Bereikbaarheid

Wat hebben wij bereikt?

Strategische doelen
Het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio

Tactische doelen

  • Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio
  • Het bereikbaar houden van de stad en regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen

Voor het programma Verkeer en Bereikbaarheid geldt dat de ontwikkelingen in 2018 grotendeels conform planning zijn verlopen. Grote afwijkingen in positieve of negatieve zin zijn er niet opgetreden. Vanuit verschillende rollen hebben wij in 2018 een actieve bijdrage geleverd aan de volgende resultaten:

Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio.

  • Eind januari is de mobiliteitsvisie 'Trendsportal, Slimme mobiliteit voor morgen' vastgesteld.
  • Op 1 november is vanuit Trendsportal gestart met het project duurzaam deelvervoer Noord-Limburg (Mobie). Vanaf dat moment rijden er acht elektrische BMWi3’s en zestien deelfietsen rond in Noord-Limburg. Eén elektrische auto en twee deelfietsen worden in eerste instantie gebruikt door de medewerkers van de gemeente Venlo. De ambitie is om dit project op te schalen en in 2020 alle zakelijke kilometers van de 8 regio gemeenten op een duurzame wijze uit te voeren.
  • Medio november vond de formele start plaats van de aanleg van de nieuwe spooraansluiting voor Railterminal Greenport Venlo op Tradeport Noord.
  • Eveneens in november is in kader van het MIRT-programma Goederencorridors is een voorstel voor uitbreiding van de Truckparkingfaciliteiten James Cookweg in Venlo opgenomen in een gecombineerde subsidieaanvraag voor vier trucparkings van het ministerie van I&W voor een Europese CEF-TEN-T subsidie. Besluit valt in 2019.

Het bereikbaar houden van de stad en regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen

  • Per 1 januari is rond het centrum het gebied met betaald parkeren uitgebreid en zijn er blauwe zones ingesteld. Later in 2018 is de blauwe zone verder uitgebreid.
  • Medio februari zijn de parkeergarages Nolensplein, Maaswaard en Roermondsepoort verkocht en overgedragen aan Q Park.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Aantal verkeersslachtoffers

86,00

Betreft het aantal in het Bestand Geregistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) opgenomen ernstige verkeersslachtoffers (ziekenhuisgewonden + doden) per jaar binnen gemeente Venlo. Bron: BRON. Vanwege  grote wijzigingen in de gehanteerde rekenmethodiek zijn cijfers voor de periode 2014-2018 niet vergelijkbaar. In 2017 zijn 5 doden en 81 ernstige gewonden geregistreed. Er zal een nieuwe ambitie moeten worden geformuleerd op basis van de gewijzigde rekenmethode.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Oordeel verkeerssituatie, parkeren en parkeeroverlast inwoners

7,10

Gemiddelde rapportcijfer over beoordeling bereikbaarheid per auto en OV, verkeersveiligheid en parkeren onder inwoners Venlo. In 2015 is voor het eerst sinds 2012 een oordeel gevraagd. In beide jaren bedroeg het rapportcijfer 7,2. In 2017 is deze waardering een 7,1.  Voor 2018 zijn geen gegevens beschikbaar. Een goede score gezien de problematiek rondom de parkeergarages in de binnenstad in 2016-2017. Omdat de stadspeiling uitsluitend in de oneven jaren wordt uitgevoerd, zijn er geen ambities geformuleerd voor de even jaren. De ambitie is om het rapportcijfer weer op het niveau van 2012 en 2015 te krijgen.

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Oordeel verkeerssituatie, parkeren en parkeeroverlast bezoekers

7,40

Gemiddelde rapportcijfer over beoordeling bereikbaarheid (per auto en OV) en parkeren onder bezoekers van Venlo. Basis vormt het eenmalige p-onderzoek in 2015 (7,4). Er is na 2015 geen vergelijkbaar onderzoek meer uitgevoerd noch gepland.