Jaarstukken 2018

Programma 12 Algemene middelen

Wat hebben wij bereikt?

De strategische doelstelling van dit programma is "het hebben van een duurzaam gezonde financiële huishouding voor de gemeente". Deze strategische doelstelling beslaat de gehele concernbegroting, in dit programma wordt dit expliciet verwoord en zichtbaar gemaakt. Wij streven jaarlijks naar repressief toezicht (het standaard toezicht) van de provinciaal toezichthouder.

In 2018 heeft de provincie geconcludeerd dat de gemeente Venlo aan de voorwaarden van meerjarig repressief toezicht voldoet (standaard toezichtkader). De begroting 2018 heeft voldaan aan ons streven.  Gezien de financiële situatie is dit geen vanzelfsprekendheid. Op basis van de substantiële verslechtering van onze financiële positie zijn wij vanaf 2017 intensiever dan gebruikelijk in gesprek gegaan met de provinciaal toezichthouder inzake de ontstane financiële situatie  en de aanpak die wij voorstaan.

Beoordeling van de financiële positie en de strategische doelstelling vindt plaats aan de hand van de vier concrete doelstellingen elk voorzien van één of meerdere kengetallen. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

De beoordeling van de financiële positie vindt plaats op basis van de door u vastgestelde strategische en tactische doelstellingen.  strategische doelstelling is Duurzaam gezonde financiële huishouding en de tactische doelstellingen zijn :1. sluitende begroting2. voldoende weerstandscapaciteit3. wendbare begroting4. acceptabele schuld

Indicator

JR 2017

JR 2018

2018

2019

2020

2021

Provinciaal toezicht (meerjarig repressief)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Wij streven jaarlijks naar repressief toezicht (het standaard toezicht) van de provinciaal toezichthouder. Dit wordt aangeduid met de waarde 1,00 (preventief toezicht heeft de waarde 0,00).