Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Overzicht risico's

In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven.

Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in bijlage X.

Nr.

Risico

Kans

Financiële impact (€)

Benodigde
weerstandscapaciteit
JRK 2018

1

Grondexploitatie - Grondverkoop

Diverse percentages

€ 19.500.000

9.195.000

2

Ondertunneling vierpaardjes

50%

€ 10.000.000

5.000.000

3

Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. grondexploitatie risico's)

Diverse percentages

€ 11.076.250

4.106.875

4

Verdeelmodellen gemeentefonds

75%

€ 4.500.000

3.375.000

5

Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken

Diverse percentages

€ 6.700.000

2.425.000

6

Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden

Diverse percentages

€ 6.800.000

1.750.000

7

Grondexploitatie - Plankosten

Diverse percentages

€ 4.220.000

1.715.000

8

Onderuitputting rijksuitgaven

100%

€ 900.000

900.000

9

Maatregelen sociaal domein

50%

€ 1.800.000

900.000

10

Juridische risico's

50%

€ 1.400.000

700.000

11

Grondexploitatie - Tijdelijk beheer

Diverse percentages

€ 1.600.000

675.000

12

Toekomstig gewijzigd handhavingsbeleid

75%

€ 850.000

637.500

13

Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen

75%

€ 700.000

525.000

14

Uitbreiding bargeterminal

25%

€ 2.100.000

525.000

15

BUIG

50%

€ 900.000

450.000

16

Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD

50%

€ 800.000

400.000

17

Software sociaal domein

50%

€ 800.000

400.000

18

Zwembad

75%

€ 350.000

262.500

19

MGR

75%

€ 300.000

225.000

20

Meldplicht datalekken

75%

€ 200.000

150.000

21

Privacy

75%

€ 200.000

150.000

22

Grensgemeenten

75%

€ 170.000

127.500

23

BV Campus Vastgoed

10%

€ 1.164.000

116.400

24

Asbest pand Raad van Arbeid

50%

€ 223.000

111.500

25

Implementatie Omgevingswet

10%

€ 850.000

85.000

26

BTW sport

75%

€ 88.000

66.000

27

Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep

25%

€ 250.000

62.500

28

Informatieveiligheid

25%

€ 200.000

50.000

29

Minder inkomsten eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis.

25%

€ 200.000

50.000

30

Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)

10%

€ 450.000

45.000

31

Gladheidbestrijding

10%

€ 400.000

40.000

32

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

75%

€ 50.000

37.500

33

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

75%

€ 50.000

37.500

34

Grenswerk

75%

€ 50.000

37.500

35

Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen

25%

€ 125.000

31.250

36

Naturalisaties ontwikkeling

25%

€ 110.000

27.500

37

Omroep Venlo

25%

€ 100.000

25.000

38

Maatschappelijke opvang MO 2.0

25%

€ 100.000

25.000

39

Rijbewijzen

10%

€ 234.000

23.400

40

Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm

10%

€ 200.000

20.000

41

Onvoorziene WAA desintegratiekosten

10%

€ 200.000

20.000

42

Leerwerktraject

25%

€ 50.000

12.500

43

Calamiteiten

10%

€ 100.000

10.000

44

Glasvezelnet buitengebied

10%

€ 100.000

10.000

45

BTW labeling

10%

€ 10.000

1.000

Benodigde weerstandscapaciteit totaal

35.538.925

* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben.

Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven.

In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het kanspercentage met de hoogste benodigde weerstandscapaciteit.

Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de financiële impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix.
Te zien is dat 12 risico's zich in de rode zone bevinden, omdat deze een hoge kans van optreden hebben in combinatie met een middel t0t hoge financiële impact.

ga terug