Jaarstukken 2018

Programma 4 Zorg en Welzijn

Restantkredieten

Kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 04

Kredietsoort

Krediet

Realisatie

Restant
krediet

Kinderboerderij

Uitbreiding

250

225

25

MFA Op den Berg

Uitbreiding

5.000

89

4.911

WMO Hulpmiddelen 2018

Vervanging

750

750

Totaal kredieten

6.000

1.064

4.936