Jaarstukken 2018

Programma 5 Onderwijs en Jeugd

Restantkredieten

Kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 05

Kredietsoort

Krediet

Realisatie

Restant
krediet

Aanpassing locatie basisschool Al Andalous

Uitbreiding

975

914

61

BMV Velden

Uitbreiding

13.588

13.475

114

IHP+ onderwijshuisvesting 2012

Uitbreiding

1.926

120

1.806

IHP+ onderwijshuisvesting 2013

Uitbreiding

7.154

6.846

308

MFA Arcen

Uitbreiding

9.373

9.261

111

Onderwijsleerpakketten Al Andalous

Uitbreiding

68

68

Renovatie Basisscholen Blerick

Vervanging

1.057

3

1.054

Renovatie de Meule

Vervanging

1.430

4

1.427

Renovatie Groenveldschool

Vervanging

1.094

2

1.092

Renovatie Mytylschool Ulingshof

Vervanging

1.824

3

1.821

Renovatie OBS Harlekijn

Vervanging

1.702

4

1.698

Renovatie Rudolf St. Educare

Vervanging

1.053

2

1.051

Renovatie 't Kapelke

Vervanging

433

1

432

Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg

Vervanging

3.666

144

3.522

Velddijk vervangende nieuwbouw

Uitbreiding

12.012

3.278

8.734

Totaal kredieten

57.354

34.123

23.231