Jaarstukken 2018

Programma 8 Ontwikkeling Centrumstad

Restantkredieten

Kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 08

Kredietsoort

Krediet

Realisatie

Restant
krediet

FHK infrastructuur

Uitbreiding

13.100

3.528

9.572

Huisvesting UM in centrum

Uitbreiding

1.500

1.483

17

Kazernekwartier OR fase 1

Uitbreiding

11.789

2.821

8.968

Kazernekwartier voorbereidingskrediet

Uitbreiding

500

318

182

Lage Loswal 't Bat herontwikkeling Q4

Uitbreiding

3.700

128

3.572

Nieuwbouw stadskantoor

Uitbreiding

55.740

54.564

1.176

Opgave stedelijk centrum 2016

Uitbreiding

125

124

1

Opgave stedelijk centrum 2017

Uitbreiding

125

125

Opgave stedelijk centrum 2018

Uitbreiding

125

119

6

Overdracht voormalig gebouw Raad van Arbeid

Uitbreiding

3.556

2.480

1.076

Proces- en capaciteitsmiddelen 2016

Uitbreiding

540

539

1

Proces- en capaciteitsmiddelen 2017

Uitbreiding

540

483

57

Upgrading Maaspoort

Uitbreiding

8.540

7.967

573

Verbetermaatregelen gebouw MvBvD

Uitbreiding

8.500

1.228

7.272