Jaarstukken 2018

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

Restantkredieten

Kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 10

Kredietsoort

Krediet

Realisatie

Restant
krediet

Digitalisering dossiers

Uitbreiding

1.425

902

523

Duurzaamheidsscan

Vervanging

60

43

17

Herinrichting woonwagenlocatie

Uitbreiding

3.774

1.304

2.470

MIRT "Meer Maas, Meer Venlo"

Uitbreiding

5.955

956

4.999

Totaal kredieten

11.214

3.204

8.010