Jaarstukken 2018

Programma 11 Beheer openbare ruimte

Restantkredieten

Kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 11

Kredietsoort

Krediet

Realisatie

Restant
krediet

Basiskaart Grootschalige Topografie

Uitbreiding

585

561

24

Begraafplaatsen 2016

Vervanging

50

38

12

Landmeetapparatuur GPS 2015

Vervanging

25

25

Omgekeerde afvalinzameling

Uitbreiding

1.500

151

1.349

Stalling Hulsterweg

Uitbreiding

150

150

Vastgoed investeringen 2017

Vervanging

675

84

591

Vastgoed investeringen 2018

Vervanging

896

87

809

Vervanging speelplekken 2015

Vervanging

152

152

Vervanging verkeersregelinstallaties 2017

Vervanging

175

61

114

Vervanging verkeersregelinstallaties 2018

Vervanging

380

7

373

Vervanging bomen 2015

Vervanging

185

185

Vervanging bomen 2017

Vervanging

185

185

Vervanging bomen 2018

Vervanging

185

69

116

Vervanging speelplekken 2017

Vervanging

100

100

Vervanging speelplekken 2018

Vervanging

100

48

52

Voertuigen cyclisch groen

Uitbreiding

400

38

362

Voertuigen service onderhoud

Vervanging

440

154

286

Totaal kredieten

6.183

1.919

4.264