Jaarstukken 2018

Programma 12 Algemene middelen

Restantkredieten

Kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 12

Kredietsoort

Krediet

Realisatie

Restant
krediet

C2000 communicatienetwerk

Uitbreiding

55

55

E-HRM

Vervanging

280

280

-1

Matchingsportal-compentiebank

Uitbreiding

160

160

Ontwikkeling open data

Uitbreiding

125

125

Project informatiebeheer op orde (Prio)

Uitbreiding

1.226

18

1.208

Release JDEdwards Enterpise One

Vervanging

125

94

31

Sociaal Intranet

Vervanging

153

1

152

Totaal kredieten

2.123

393

1.730