Jaarstukken 2018

Financieel

Restantkredieten

In de begroting 2018 hadden we rekening gehouden dat we voor € 44 miljoen investeringsuitgaven zouden doen. Echter is er maar voor € 18 miljoen investeringsuitgaven gerealiseerd. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt  op de kredieten:

  • Velddijk vervangende nieuwbouw
  • Multimodale ontwikkeling  industriehaven
  • Renovatie diverse onderwijshuisvestingen
  • FHK infrastructuur.
  • Kazernekwartier OR fase 1

De afwijkingen worden veroorzaakt door deels te optimistische planningen en anderzijds vertraging in de uitvoering van kredieten.

ga terug