Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Winstneming en afgesloten projecten

Vervroegde winstneming conform de nieuwe, in 2016 opstelde BBV-regels, was in 2018 aan de orde bij Trade Port West ter hoogte van € 1,7 miljoen. Ook zijn zeven projecten administratief afgesloten met een vrijwel neutraal resultaat.

ga terug