Jaarstukken 2018

Grondbeleid

De risico's van grondzaken

De onderverdeling van het gewogen risicoprofiel van het grondbedrijf, per 31/12/2018 totaal € 15,8 miljoen, is fors lager dan vorig jaar (toen € 21,4 miljoen) en ziet er als volgt uit:

ga terug